Välkommen till Oy Rayalf Ab och Oy A. Liman Ab:s hemsidor!

 

   KONTAKTUPPGIFTER

  

   BILAR

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Webmaster

 

  PÅLITLIG OCH YRKESKUNNIG TRANSPORT AV JORDMATERIAL

  INOM HUVUDSTADSREGIONEN, SIBBO OCH ÖSTRA NYLAND

  Vi utför grus-, sand-, sten-, jord- och lertransporter m.m.

 

  Vi utför dessutom transporter av stubbar, avfall och förorenade jordmaterial till

  godkända mottagningsställen.

 

 All page and photos ©  limanelisanet.fi  All rights reserved